Luật Dân quân tự vệ 2019

Thế nào là Dân quân tự vệ?

Ảnh minh họa   Thế nào là Dân quân tự vệ? Trả lời:            Tại khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào