Hiến pháp năm 2013 quy định về Dân quân tự vệ như thế nào ?

Hiến pháp năm 2013 quy định về Dân quân tự vệ như thế nào ? 

Ảnh minh họa

Trả lời : Điều 66 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng .

TL Cục DQTV

Mới hơn Cũ hơn