Ý nghĩa của hình xăm dấu chấm phẩy là gì?

 Ý nghĩa của hình xăm dấu chấm phẩy là gì?


Dấu chấm phẩy đánh dấu vị trí tạm dừng trong câu, nhưng không phải là kết thúc. Hình xăm này nhắc nhở rằng: có những tình huống tưởng như bạn phải dừng lại, nhưng bạn đã lựa chọn tiếp tục.

Mới hơn Cũ hơn