Cần cù bù cái gì? Cần cù bù siêng năng có đúng không?

 Cần cù bù cái gì? Cần cù bù siêng năng có đúng không?


Dạo nay mxh đang xuất hiện trào lưu câu hỏi cần cù thì bù..?

Tuy nhiên câu trả lời của các bạn lại là cần cù bù siêng năng. Đây là câu trả lời không đúng. Thực tế đó là "cần cù bù thông minh"

“Cần cù bù thông minh” nghĩa là một người mà biết cần cù, siêng năng, chăm chỉ thì sẽ chẳng thua gì những người vốn sẵn thông minh. Câu nói trên đã nói lên được một sự thật trong cuộc sống và dường như trở thành một chân lí. Sự bền bỉ, tính kiên trì cũng đóng vai trò quan trọng không kém năng khiếu hay sự thông minh.

Mới hơn Cũ hơn