Thế nào là Dân quân tự vệ?

Ảnh minh họa

 Thế nào là Dân quân tự vệ?

Trả lời:

           Tại khoản 1 Điều 2 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định:

          Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn