HIẾN PHÁP NĂM 2013 QUY ĐỊNH DÂN QUÂN TỰ VỆ NHƯ THẾ NÀO?

 Câu hỏi 1. Hiến pháp năm 2013 quy định Dân quân tự vệ như thế nào?


Trả lời:

Điều 66 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.


Theo Cục Dân quân tự vệ - Biên soạn bởi www.dqtv.vn


Mới hơn Cũ hơn