Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

 Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã


Điều 26 - Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp , cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.

Thư viện Quốc phòng

Mới hơn Cũ hơn