Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Ảnh minh họa

Ngày 21/9/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2910/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Nội dung công bố kèm theo Quyết định này gồm 2 phần:
Phần 1: Danh mục thủ tục hành chính.
Phần 2: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; kèm theo phụ lục các mẫu văn bản.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :

Mới hơn Cũ hơn