Tham gia nghĩa vụ quân sự thì con có được miễn học phí không?

Tham gia nghĩa vụ quân sự thì con có được miễn học phí không?
Bạn Lê Anh Đức (Từ Sơn, Bắc Ninh) hỏi: Tôi là hạ sĩ quan, vậy con gái của tôi khi đi học thì được miễn học phí có đúng không?

Trả lời:
Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ như sau:

Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Như vậy, trường hợp bạn tham gia nghĩa vụ quân sự thì con gái của bạn sẽ được miễn, giảm học phí khi học tại trường công lập hoặc ngoài công lập (Hồ sơ, trình tự, trách nhiệm giải quyết và thời gian hưởng chế độ miễn học phí được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BQP).

LÊ THẮNG/ QĐND

Mới hơn Cũ hơn