Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động là gì?

 

Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động là gì?

Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Căn cứ điều 3, Luật Cảnh sát cơ động 2022

Mới hơn Cũ hơn