Lực lượng CSCĐ là gì? Lực lượng CSCĐ là lực lượng nào?

 Lực lượng CSCĐ là gì? Lực lượng CSCĐ là lực lượng nào?

Lực lượng CSCĐ là viết tắt của Cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Mới hơn Cũ hơn