Xây dựng Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

 Xây dựng Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

1. Nhà nước xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; ưu tiên nguồn lực phát triển Cảnh sát cơ động.

2. Cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam có trách nhiệm tham gia xây dựng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh.

Căn cứ Điều 5, Luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn