Ngày truyền thống của Cảnh sát cơ động là ngày nào?

 Ngày truyền thống của Cảnh sát cơ động là ngày nào?

Ngày 15 tháng 4 hằng năm là ngày truyền thống của Cảnh sát cơ động.

Căn cứ Điều 6, Luật Cảnh sát cơ động 2022


Mới hơn Cũ hơn