Trang bị của Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

 Trang bị của Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho các hoạt động của Cảnh sát cơ động.

2. Cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Căn cứ điều 23, luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn