Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

1. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động khi phục vụ tại ngũ được hưởng các chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù phù hợp với tính chất nhiệm vụ và địa bàn hoạt động.

3. Sĩ quan Cảnh sát cơ động được bố trí nhà ở công vụ.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Căn cứ điều 25, luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn