Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

 Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở, công trình cho hoạt động của Cảnh sát cơ động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ điều 22, luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn