GDQP&AN lớp 10, Vì sao nước ta thường bị các thế lực ngoại xâm nhòm ngó, đe dọa, tiến công xâm lược?

 GDQP&AN lớp 10, Vì sao nước ta thường bị các thế lực ngoại xâm nhòm ngó, đe dọa, tiến công xâm lược:

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và biển Đông.

Việt Nam có dân số ít và có rất nhiều tài nguyên khoáng sản.

Việt Nam có rừng vàng, biển bạc.

Việt Nam là một thị trường tiềm năng.


Mới hơn Cũ hơn