GDQP&AN lớp 10, Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào?

GDQP&AN lớp 10, Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào?

Trả lời

Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm 1075 – 1077.

Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai:

Năm 981 – 983.

Năm 1070 – 1075.

Năm 1075 – 1077.

Năm 1076 – 1077Mới hơn Cũ hơn