GDQP&AN lớp 10, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm bao nhiêu?

GDQP&AN lớp 10, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm:

Năm 40 trước Công nguyên.

Năm 140 sau Công nguyên.

Năm 248 sau Công nguyên.

Năm 40 sau Công nguyên


Mới hơn Cũ hơn