Vì sao Nhà Hồ thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của mình?

 Vì sao Nhà Hồ thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của mình?

Nhà Hồ thất bại trong cuộc chiến tranh vệ quốc của mình vì lý do cơ bản nhất đó là Không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

a. Không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

b. Vì đất nước đang trong thời kỳ khó khăn.

c. Vì thiếu người tài lãnh đạo quân đội.

d. Đầu hàng ngay từ đầu.Mới hơn Cũ hơn