Cuộc tiến công đầu tiên quy mô lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp là trận nào?

 Cuộc tiến công đầu tiên quy mô lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp là trận nào?

Cuộc tiến công đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp là trận Biên giới năm 1950

Việt Bắc-1947.     

Biên Giới 1950.

Điện Biên Phủ.     

Tất cả đều sai.


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) đầy gian khổ, hy sinh song rất đỗi hào hùng của dân tộc ta, Chiến dịch Biên Giới Thu - Đông năm 1950 có một vị trí đặc biệt quan trọng - là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Cùng với thắng lợi của quân và dân ta trên khắp chiến trường cả nước, chiến thắng Biên Giới Thu - Đông 1950 mở ra một giai đoạn mới của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.Mới hơn Cũ hơn