Cuộc chiến tranh chống lại Quân Nguyên-Mông dưới sự lãnh đạo của triều đại nào ở Việt Nam?

 Cuộc chiến tranh chống lại Quân Nguyên-Mông dưới sự lãnh đạo của triều đại nào ở Việt Nam?

Trả lời:

 Cuộc chiến tranh chống lại Quân Nguyên-Mông dưới sự lãnh đạo của triều nhà Trần ở Việt Nam


Nhà Lý.    

Nhà Trần.

Nhà Hồ. 

Nhà Lê.Mới hơn Cũ hơn