Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào? GDQP lớp 11

 Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

Trả lời

Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tánMới hơn Cũ hơn