Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước? GDQP lớp 11

 Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

Trả lời

Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có 4 bước.

Đó là Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.


Mới hơn Cũ hơn