Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào? GDQP-AN lớp 11

 Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

 Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán.


Mới hơn Cũ hơn