Tội phạm rất nghiêm trọng là gì? Khái niệm về Tội phạm rất nghiêm trọng?

Tội phạm rất nghiêm trọng là gì? Khái niệm về Tội phạm rất nghiêm trọng?


 Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

Theo Bộ luật hình sự 2015

Mới hơn Cũ hơn