Tội phạm nghiêm trọng là gì? Khái niệm về tội phạm nghiêm trọng?

 Tội phạm nghiêm trọng là gì? Khái niệm về tội phạm nghiêm trọng?

Trả lời

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;


Mới hơn Cũ hơn