Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì? Khái niệm về Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

 Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì? Khái niệm về Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

Trả lời

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.


Theo bộ luật hình sự 2015

Mới hơn Cũ hơn