Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyền giữ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thêm một thời gian là mấy tháng so với thời hạn quy định? GDQP&AN lớp 11

 Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyền giữ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thêm một thời gian là mấy tháng so với thời hạn quy định?

Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyền giữ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thêm một thời gian là không quá 6 tháng

a. Không quá 3 tháng.

b. Không quá 6 tháng.

c. Không quá 9 tháng.

d. Không quá 12 tháng.

Đáp án B

Luật NVQS 2015


Mới hơn Cũ hơn