Đáp án Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào? GDQP-AN lớp 11

 Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

 Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán.Mới hơn Cũ hơn