Đáp án Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?GDQP-AN lớp 11

 Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo.


Mới hơn Cũ hơn