Yêu cầu hội thi, hội thao Dân quân tự vệ?

Yêu cầu hội thi, hội thao Dân quân tự vệ?


Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

a) Nội dung hội thi, hội thao phải phù hợp với chương trình, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, tổ chức; đúng phân cấp tổ chức theo quy định tại Thông tư này và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền;

b) Chuẩn bị đầy đủ, tổ chức chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.


Mới hơn Cũ hơn