Mục tiêu hội thi, hội thao Dân quân tự vệ?

Mục tiêu hội thi, hội thao Dân quân tự vệ?


Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

a) Đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ;

b) Nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng thủ dân sự ở địa phương, cơ quan, tổ chức.


Mới hơn Cũ hơn