Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

 Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tánMới hơn Cũ hơn