Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là như thế nào? Giáo dục quốc phòng - an ninh 11

 Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là như thế nào? Giáo dục quốc phòng - an ninh 11

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là Tập hợp; Điểm số ; Chỉnh đốn hàng ngũ ; Giải tán.

Nội dung trả lời cho học sinh lớp 11 môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh


Mới hơn Cũ hơn