Sĩ quan Quân đội nhân dân có những ngành nào? Các ngành của Sĩ quan Quân đội nhân dân?


Sĩ quan Quân đội nhân dân có những ngành nào? Các ngành của Sĩ quan Quân đội nhân dân?

Sĩ quan gồm các nhóm ngành sau đây:

1. Sĩ quan chỉ huy, tham mưu;

2. Sĩ quan chính trị;

3. Sĩ quan hậu cần;

4. Sĩ quan kỹ thuật;

5. Sĩ quan chuyên môn khác.

Căn cứ theo điều 9, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Mới hơn Cũ hơn