Quy định về sử dụng trang phục Dân quân tự vệ?

Quy định về sử dụng trang phục Dân quân tự vệ?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Dân quân tự vệ được sử dụng trang phục khi làm nhiệm vụ. Mới hơn Cũ hơn