Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định thế nào?


Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định thế nào?

Trả lời:

Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định tại Mục III Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.


Mới hơn Cũ hơn