Pháo nổ là gì? Pháo hoa nổ là gì?

 Pháo nổ là gì? Pháo hoa nổ là gì?


Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ;

Căn cứ theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Mới hơn Cũ hơn