Pháo là gì? Pháo bao gồm những loại nào?

 Pháo là gì? Pháo bao gồm những loại nào?


Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo nổ, pháo hoa.

Căn cứ theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Mới hơn Cũ hơn