Pháo hoa nổ tầm cao là gì? Pháo hoa nổ tầm thấp là gì?

Pháo hoa nổ tầm cao là gì? Pháo hoa nổ tầm thấp là gì?


 Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m.

 Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;

Căn cứ theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Mới hơn Cũ hơn