Nhiệm vụ của Thôn đội trưởng được quy định như thế nào?


Nhiệm vụ của Thôn đội trưởng được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 4, Điều 20, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn; quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.


Mới hơn Cũ hơn