Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?


Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 7 Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định:

1. Chức trách của chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

 Chịu trách nhiệm trước chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã về nhiệm vụ được phân công; thay thế chính trị viên khi được cấp có thẩm quyền giao.

2. Nhiệm vụ của chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

 Tham mưu, đề xuất và giúp chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã lập kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

3. Mối quan hệ công tác của chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã

a) Quan hệ với chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên;

b) Quan hệ với phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ phối hợp công tác;

c) Quan hệ với người chỉ huy đơn vị dân quân thuộc quyền quản lý là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Quan hệ với người chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ không thuộc quyền quản lý là quan hệ phối hợp công tác.


Mới hơn Cũ hơn