Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của thôn đội trưởng quy định như thế nào?


Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của thôn đội trưởng quy định như thế nào?

 Trả lời:

Tại Điều 8 Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định:

1. Chức trách của thôn đội trưởng

Tham mưu cho chi ủy (chi bộ) thôn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn.

2. Nhiệm vụ của thôn đội trưởng

a) Thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ;

b) Thực hiện nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

3. Mối quan hệ công tác của thôn đội trưởng

a) Quan hệ với chi ủy (chi bộ) thôn là quan hệ phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự ở thôn;

b) Quan hệ với trưởng thôn, người đứng đầu đoàn thể ở thôn là quan hệ phối hợp công tác; 

c) Quan hệ với các chức vụ chỉ huy trong ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ phục tùng sự chỉ đạo, chỉ huy; 

d) Quan hệ với người chỉ huy đơn vị dân quân ở cấp xã, đơn vị Dân quân tự vệ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý là quan hệ phối hợp, hiệp đồng công tác;

đ) Quan hệ với người chỉ huy, chiến sĩ đơn vị dân quân tại chỗ ở thôn là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.


Mới hơn Cũ hơn