Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do nguyên nhân gì?

 Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do nguyên nhân gì?

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do nhà Hồ không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1407) thất bại là do

A. nhà Hồ không có tướng lĩnh tài giỏi.

B. quân Minh có ưu thế hơn về lực lượng, vũ khí.

C. nhà Hồ thiếu quyết tâm kháng chiến.

D. nhà Hồ không tập hợp được sức mạnh toàn dân.

Đáp án: D


Mới hơn Cũ hơn