Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?


Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Trả lời:

Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là Tổng Tham mưu trưởng.

Mới hơn Cũ hơn