Công an xã, phường, thị trấn có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam không?


Công an xã, phường, thị trấn có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam không?

Trả lời:

Công an xã, phường, thị trấn thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam.

Căn cứ theo Luật Công an nhân dân Việt Nam quy định:

 Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:

a) Bộ Công an;

b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

d) Công an xã, phường, thị trấn.

Mới hơn Cũ hơn