Trang bị của Bộ đội Biên phòng gồm những gì?

 


Trang bị của Bộ đội Biên phòng gồm những gì?

1. Bộ đội Biên phòng được trang bị phương tiện quân sự, dân sự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

2. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng.

Căn cứ theo Điều 22, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Mới hơn Cũ hơn