Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm những gì? Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là cơ quan nào?

 


Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm những gì? Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là cơ quan nào?

1. Hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng bao gồm:

a) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

b) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

c) Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội Biên phòng.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy Cơ quan lớn nhất trong hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng là  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Căn cứ theo Điều 21, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Mới hơn Cũ hơn