Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày nào? Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào?

 


Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày nào? Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào?

 Ngày 03 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Ngày biên phòng toàn dân.

Mới hơn Cũ hơn